BANJA LUKA

Ordinacija.biz

BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE
S-TETIK je prvenstveno je klinika za plastično-rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAESTETSKA HIRURGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

Zdravstvena ustanova S-TETIK Banja Luka

469 pregleda
S-TETIK klinika je koncentrisana prvenstveno na plastično-rekonstruktivnu i estetsku…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Be Well Banja Luka

397 pregleda
ZU Be Well – specijalistički centar predstavlja moderan…
INFORMACIJE
BANJA LUKAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

PZU EUROMEDIC Banja Luka

250 pregleda
Privatna zdravstvena ustanova Euromedic d.o.o. osnovana je početkom…
INFORMACIJE
BANJA LUKADIJAGNOSTIKAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Klinika Kostić Banja Luka

326 pregleda
Specijalna hirurška bolnica Dr Kostić posjeduje dvije savremeno…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE
S-TETIK je prvenstveno je klinika za plastično-rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAESTETSKA HIRURGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

Zdravstvena ustanova S-TETIK Banja Luka

469 pregleda
S-TETIK klinika je koncentrisana prvenstveno na plastično-rekonstruktivnu i estetsku…
INFORMACIJE
BANJA LUKADIJAGNOSTIKAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Klinika Kostić Banja Luka

326 pregleda
Specijalna hirurška bolnica Dr Kostić posjeduje dvije savremeno…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Be Well Banja Luka

397 pregleda
ZU Be Well – specijalistički centar predstavlja moderan…
INFORMACIJE
BANJA LUKADIJAGNOSTIKAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Klinika Kostić Banja Luka

326 pregleda
Specijalna hirurška bolnica Dr Kostić posjeduje dvije savremeno…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE
S-TETIK je prvenstveno je klinika za plastično-rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAESTETSKA HIRURGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

Zdravstvena ustanova S-TETIK Banja Luka

469 pregleda
S-TETIK klinika je koncentrisana prvenstveno na plastično-rekonstruktivnu i estetsku…
INFORMACIJE
BANJA LUKAKARDIOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Cormedic

296 pregleda
Specijalistička internističko-kardiološka ordinacija CORMEDIC pruža usluge iz interne…
INFORMACIJE
BANJA LUKAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

PZU EUROMEDIC Banja Luka

250 pregleda
Privatna zdravstvena ustanova Euromedic d.o.o. osnovana je početkom…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Be Well Banja Luka

397 pregleda
ZU Be Well – specijalistički centar predstavlja moderan…
INFORMACIJE
BANJA LUKAINTERNA MEDICINAPORODIČNA MEDICINA

HEALTH EXPRESS

286 pregleda
Zdravstvena ustanova „HEALTH EXPRESS“ je koncept osmišljen u…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE
BANJA LUKADIJAGNOSTIKAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Klinika Kostić Banja Luka

326 pregleda
Specijalna hirurška bolnica Dr Kostić posjeduje dvije savremeno…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Be Well Banja Luka

397 pregleda
ZU Be Well – specijalistički centar predstavlja moderan…
INFORMACIJE
BANJA LUKAKARDIOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Cormedic

296 pregleda
Specijalistička internističko-kardiološka ordinacija CORMEDIC pruža usluge iz interne…
INFORMACIJE
S-TETIK je prvenstveno je klinika za plastično-rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAESTETSKA HIRURGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

Zdravstvena ustanova S-TETIK Banja Luka

469 pregleda
S-TETIK klinika je koncentrisana prvenstveno na plastično-rekonstruktivnu i estetsku…
INFORMACIJE
BANJA LUKAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

PZU EUROMEDIC Banja Luka

250 pregleda
Privatna zdravstvena ustanova Euromedic d.o.o. osnovana je početkom…
INFORMACIJE
BANJA LUKAINTERNA MEDICINAPORODIČNA MEDICINA

HEALTH EXPRESS

286 pregleda
Zdravstvena ustanova „HEALTH EXPRESS“ je koncept osmišljen u…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Be Well Banja Luka

397 pregleda
ZU Be Well – specijalistički centar predstavlja moderan…
INFORMACIJE
S-TETIK je prvenstveno je klinika za plastično-rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAESTETSKA HIRURGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

Zdravstvena ustanova S-TETIK Banja Luka

469 pregleda
S-TETIK klinika je koncentrisana prvenstveno na plastično-rekonstruktivnu i estetsku…
INFORMACIJE
BANJA LUKAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

PZU EUROMEDIC Banja Luka

250 pregleda
Privatna zdravstvena ustanova Euromedic d.o.o. osnovana je početkom…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Be Well Banja Luka

397 pregleda
ZU Be Well – specijalistički centar predstavlja moderan…
INFORMACIJE
S-TETIK je prvenstveno je klinika za plastično-rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAESTETSKA HIRURGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

Zdravstvena ustanova S-TETIK Banja Luka

469 pregleda
S-TETIK klinika je koncentrisana prvenstveno na plastično-rekonstruktivnu i estetsku…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE
BANJA LUKADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJAKLINIKANERUOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPORODIČNA MEDICINARADIOLOGIJA

Specijalistički centar Deamedica Banja Luka

451 pregleda
Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom…
INFORMACIJE