BIHAĆ

Ordinacija.biz

Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Nema dostupnih ustanova!
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Nema rezultata.
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću
BIHAĆBOLNICADERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKARDIOLOGIJALABORATORIJANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJARADIOLOGIJA

KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću

606 pregleda
KB “dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću se prostire…
INFORMACIJE
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Medica u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINAKLINIKANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

PZU Poliklinika “Medica” Bihać

610 pregleda
Poliklinika Medica počela je s radom 2000 godine,…
INFORMACIJE
Kantonalna Bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću