Za vas istražujemo!

Akutna mijelocitna leukemija

221 PREGLEDA
0
Ostali nazivi: Akutna mijeloična leukemija, AML Akutna leukemija je obično brzoprogresivna leukemija u kojoj dolazi do zamjene normalne koštane srži zloćudnim…