DOM ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJAŽIVINICE

JZU Dom zdravlja

167 pregleda
Organizovana zdravstvena zaštita na području sadašnje općine Živinice…
INFORMACIJE
DOM ZDRAVLJAMOSTAR

Dom zdravlja

178 pregleda
Dom zdravlja Mostar je najveća javno-zdravstvena ustanova koja…
INFORMACIJE
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bihaću
BIHAĆDERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJADOM ZDRAVLJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAINTERNA MEDICINANERUOLOGIJAOFTAMOLOGIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKA

ZU Dom zdravlja Bihać

617 pregleda
U sastavu ZU Dom zdravlja pored centralnog objekta,…
INFORMACIJE