Poliklinika Astra Lab

3K Broj pregleda
Nema komentara

Poliklinika Astra Lab

3K Broj pregleda
Nema komentara

Poliklinika za laboratorijsku medicinu Astra Lab Bihać je specijalistička ustanova sa osnovnom djelatnošću hematološko – biohemijskog laboratorija.

Nalazimo se u neposrednoj blizini Kantonalne bolnice “dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću.

Dobrodošli!

Poliklinika za laboratorijsku medicinu Astra Lab Bihać je specijalistička ustanova sa osnovnom djelatnošću hematološko – biohemijskog laboratorija.

Nalazimo se u neposrednoj blizini Kantonalne bolnice “dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću.

Dobrodošli!

Astra Lab je sinonim za vrhunsku preciznost i pouzdanost u medicinskim laboratorijskim uslugama u Bihaću. Naša predanost pružanju vrhunskih rezultata pretraga odražava se u svakom koraku naše prakse.

Aktuelna ponuda!

Imate pitanja, trebate informacije?  

KONTAKTIRAJTE NAS!

Pošaljite nam poruku ili nas pozovite!

Predlažemo da pogledate cjenovnik.

Naš tim stručnjaka koristi najsavremeniju tehnologiju kako bi vam osigurao brze i tačne rezultate, nudeći sveobuhvatne pretrage koje odražavaju najviše standarde kvalitete u industriji.

Bez obzira jeste li u potrazi za rutinskim testovima, specifičnim analizama ili brzim dijagnostičkim rješenjima, Astra Lab je vaša prva destinacija za preciznost i brigu o vašem zdravlju.

CJENOVNIK
PANEL USLUGA

 • Kompletna i diferencijalna krvna slika
 • glukoza
 • ukupni holesterol
 • trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • non HDL urea
 • kreatinin
 • eGFR
 • AST
 • ALT
 • GAMA GT
 • alkalna fosfataza
 • mokraćna kiselina
 • ukupni bilirubin
 • direktni bilirubin
 • željezo
 • TIBC
 • UIBC
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • kompletni pregled urina

AKCIJSKA CIJENA: 100 KM

 • Kompletna i diferencijalna krvna slika
 • glukoza
 • ukupni holesterol
 • trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • non HDL urea
 • kreatinin
 • eGFR
 • AST
 • ALT
 • GAMA GT
 • alkalna fosfataza
 • mokraćna kiselina
 • ukupni bilirubin
 • direktni bilirubin
 • željezo
 • TIBC
 • UIBC
 • TSH
 • PSA (total, free, ratio)
 • kompletni pregled urina

AKCIJSKA CIJENA: 100 KM

 • Kompletna krvna slika
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • AST
 • ALT
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • Urin

Osnovni metabolički panel sadrži najčešće tražene analize. Daje malo ali dovoljno podataka o metaboličkim procesima u našem organizmu, te daje smjernicu šta bi se evntualno moglo dalje analizirati u slučaju da neki od rezultata budu zabrinjavajući te da li se treba obratiti ljekaru.

Preporučuje se doći u laboratorij ujutro na tašte, posebna priprema nije potrebna osim uobičajene opće pripreme za uzimanje uzoraka.

Cijena: 50 KM

 • Kompletna krvna slika
 • Diferencijalna krvna slika
 • Sedimentacija
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • eGFR
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • AP
 • Bilirubin
 • Željezo
 • TIBC,UIBC
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • Mokraćna kiselina
 • CRP
 • Urin

Zdrave životne navike i povremene preventivne kontrole su najbolja garancija zdravlja svakog pojedinca.

Preventivne laboratorijske pretrage na vrijeme nam ukazuju na određena stanja i nepravilnosti, te omogućuju da se na vrijeme preduzmu odgovrajuće mjere u cilju izliečenja ili smanjenja posljedica i komplikacija neke bolesti.

Prošireni metabolički panel je sveobuhvatni panel  koji sadrži sve analize koje bi povremeno trebala da uradi svaka zdrava osoba koja vodi brigu o svom zdravlju. Pruža detaljne informacije o metaboličkom statusu i zdravstvenom stanju našeg organizma, uključujući zdravlje bubrega, jetre, status željeza, lipidni status i ukazuje na eventualno postojanje nekog upalnog procesa.

Obzirom da se u okviru ovog panela nalaze željezo i status lipida, treba obratiti pažnju na pripremu pacijenata za analizu statusa željeza I pripremu za analizu lipidnog statusa.

Cijena: 95 KM

 • Kompletna krvna slika
 • Glukoza
 • HbA1c
 • eAG
 • Trigliceridi
 • Urea
 • Kreatini
 • eGFR
 • Mikroalbumin u urinu
 • Kompletan pregled urina

Redovni kontrolni nalazi su od iznimnog značaja za svakog pacijenta sa dijagnozom Diabetes – a. Panel kontrole dijabetesa uključuje sve ključne parametre koji se trebaju redovno kontrolisati i koji mogu dati potvrdu da je bolest pod kontrolom ili ukazati na lošu kontrolu u odnosu na prepoučene referentne intervale za određene parametre kod dijabetičara.

Hemoglobin A1c (glikozilirani hemoglobin) je vrlo dobar indikator kontrole dijabetesa. Daje nam informacije o kretanju koncentracije glukoze u posljednjih 2-3 mjeseca. Iz ovog parametra i koncentracije glukoze na tašte izračunava se prosječna koncentracija glukoze u krvi u prethodna dva do tri mjeseca. Na osnovu ovih podataka ljekar procjenjuje uspjeh dijetetskih i terapijskih mjera.

Povećanje koncentracije triglicerida u krvi kod dijabetičara, također je indikator pogoršanja bolesti i povećanog rizika za razvoj ateroskleroze. Budući da je inzulin osim na glukozu itekako djeluje na trigliceride i njihovu koncentraciju u krvi, povećanje koncentracije triglicerida svjedoči o slaboj kontroli dijabetesa.

Mikroalbumin, urea i kreatinin u okviru ovog panela imaju svrhu procjene razvoja bubrežnih komplikacija dijabetesa (dijabetičke nefropatije). Kod dugogodišnjih dijabetičara promjene koje nastaju u bubrezima su takve da oni vremenom počnu propuštati male a potom i veće količine proteina, čime se posljedice još više produbljuju i postaju trajne. Uslijed oštećenja bubrega vremenom se smanjuje protok krvi kroz bubrege, zbog čega se organizam otežano “čisti” od produkata metabolizma kao to su urea i kreatinin, te njihova koncentracija u krvi raste.  Za procjenu brzine protoka krvi kroz bubrege, osim koncentracije uree i kreatinina, koristi se računski parametar eGFR. Uspješna kontrola bolesti je garant boljeg kvaliteta života dijabetičara!

Cijena: 65 KM

 • Glukoza na tašte
 • HbA1c
 • eAG – prosječna vrijednost glukoze
 • Inzulin
 • HOMA indeks inzulinske rezistencije

Inzulinska rezistencija je stanje koje koje karakterizira povišena koncentracija inzulina u krvi (hiperinzulinemija) i/ili smanjena osjetljivost stanica našeg organizma na inzulin koji izlučuje pankreas. Nastanak ovakvog metaboličkog poremećaja uvjetovano je genetskim predispozicijama kao i određenim faktorima rizika (povećan indeks tjelesne težine, hronični stres, neredovan san, pretežno ugljikohidratna prehrana, konzumiranje cigareta, konzumiranje alkohola, gestacijski dijabetes…)

Objektivni znaci koji mogu uputiti na eventualnu potrebu ispitivanja inzulinske rezistencije su: istorija dijabetesa u porodici, gojaznost, povišen krvni pritisak, koncentacija triglicerida veća od 1.7 mmol/L, granične vrijednosti glukoze

U  inzulinskoj rezistenciji (iako nerijetko vodi prema dijabetesu) obično još uvijek ne dolazi do poremećaja koncentracije glukoze u krvi na tašte iloi se ona nalazi na gornjoj granici referentnog intervala, tako da se prostom analizom glukoze ne može sa sigurnošću ustanoviti prisustvo inzulinske rezistencije.

Međutim, ukoliko se ne otkrije i ne reaguje na vrijeme, promijenom životnih navika i uvođenjem zdrave prehrane, inzulinska rezistencija prelazi u stadij predijabetesa.

Testovi od značaja u otkrivanju inzulinske rezistencije su:

 1. GLukoza, Inzulin, HbA1c, procijenjena prosječna vrijednost glukoze i indeksi inzulinske rezistencije (svi sadržani u panelu prevencije dijabetesa)
 2. OGTT – opterćenje glukozom i mjerenje koncentracije glukoze 60  min i 120 min nakon opterećenja glukozom
 3. Test inzulinske rezistencije – mjerenje koncentracije glukoze i inzulina,  na tašte,  60 min i 120 min nakon opterećenja glukozom.

Cijena: 50 KM

 • Kompletna krvna slika
 • Željezo
 • TIBC
 • UIBC
 • Saturacija transferina
 • Feritin

Analize osnovnog panela statusa željeza daju osnovne podatke o prisustvu  ili odsustvu anemije. Obzirom da je koncentracija željeza vrlo promjenljiva i zavisna od mnogih faktora, rezultati ovih analiza će biti tačniji ukoliko se pacijent adekvatno pripremi za ovu analizu.

Cijena: 45 KM

 • Kompletna krvna slika
 • Diferencijalna krvna slika – mikroskopski pregled razmaza krvi
 • Željezo
 • TIBC
 • UIBC
 • LDH
 • AST
 • Feritin
 • Transferin
 • Saturacija transferina
 • Vitamin B12
 • Folna kiselina

Kompletni panel anemije, pored osnovnih informacija o anemiji pruža širu sliku o porijeklu anemije te o količini željeza u depoima željeza u organizmu.

Ovaj panel otkriva eventualne poteškoće u formiranju eritrocita u koštanoj srži uslijed nedostatka vitamina B12 i Folne kiseline. Krajnju procjenu i evaluaciju rezultata testiranja procjenjuje ljekar i preduzima neophodne mjere u cilju suzbijanja i otklanjanja uzroka anemije.

Cijena: 140 KM

 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • non HDL
 • AC – aterogeni koeficijent
 • Castelli 1 indeks
 • Castelli 2 indeks
 • AIP – aterogeni indeks plazme

Panel lipida i rezultati koji se dobijaju ovim analizama i računskim postupcima imaju za cilj procjenu rizika od razvoja ateroskleroze. Ateroskleroza predstavlja promjene krvnih sudova, zbog čega oni postaju manje prohodni, a posljedica je otežan protok krvi i vremenom opterećenje srca. Ateroskleroza nema klasičnih simptom, rasvija se spontano, kroz duži vremenski period, a potpomažu je genetski faktori i naše životne navike. Obično se dijagnosticira u stadiju kad osoba već ima povećan rizik od kardiovaskularnih događaja ili ga je već iskusila. Budući da su koncentracije lipida (masnoće u krvi) prepoznate kao jedan od ključnih faktora rizika za razvoj ateroskleroze, preporučuje se s vremena na vrijeme provjeriti lipidni status, što pogotovo važi za osobe starije od 40 godina i one koji znaju da imaju još neki rizik (dijabetes, povišen krvni prtisak, gojaznost, izloženost hroničnom stresu, istorija kardiovaskularnih bolesti u porodici, konzumiranje cigareta). NA ovaj način se može na vrijeme otkriti sklonost ka razvoju ateroskleroze, i na nju pozitivno uticati promjenom životnih navika i uvođenjem određene terapije od strane nadležnog ljekara. Snižavanje koncentracije LDL holesterola, smanjuje opasnost od posljedica ateroskleroze čak i kada su prisutni svi ostali faktori rizika.

Aterogeni indeksi su računski parametri, koji pomažu u procjeni rizika od razvoja ateroskleroze i imaju značaj kad su u pitanju granične vrijednosti ukupnog holesterola, LDL holesterola i HDL holesterola.

Cijena: 30 KM

Pošaljite poruku!

  Gdje se nalazimo?

  Ivana Franje Jukića b.b. 77000 Bihać
  +387 37 971 234
  +387 62 822 680

  Pratite nas na društvenim mrežama!

  Instagram
  Pretraži prema ključnim riječima: Astra Lab, bihac, laboratorija, laboratorijska dijagnostika, laboratorijske analize, poliklinika, premium

  Komentariši

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

  Fill out this field
  Fill out this field
  Molimo vas da unesete ispravnu email adresu.
  You need to agree with the terms to proceed

  Preporučujemo:
  Istražujemo: