Privatna specijalistička ordinacija – doc. dr. Saida Fišeković Sarajevo

226 Broj pregleda
Nema komentara
Prof. dr. Saida Fišeković

Bivša ravnateljica Psihijatrijske klinike KCUS. Kao subspecijalista Kliničke psihijatrije najveći dio radnog vijeka provela je na poziciji voditelja Odjela Urgentne psihijatrije. Po edukativnom usmjerenju pripada školi transakcione analize. Kao TA terapeut u psihoterapijskim seansama primjenjuje elemente Transakcione analize, koja sadrži humanistički i kognitivni pristup.

Autor je nekoliko knjiga i univerzitetskih udžbenika za studente i postdiplomce. Objavila je preko stotinu naučnih i stručnih radova. Bila predavač u okviru postdiplomske nastave na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, međunarodnom postdiplomskom studiju Dječije i adolescentne psihijatrije i psihologije Univerziteta Švedske kao nositelj kolegija „Psihijatrija i psihologija u zajednici“.

Gostovala kao pozvani predavač u Univerzitetskim klinikama u inozemstvu. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima kao pozvani predavač i u većem broju naučno-istraživačkih projekata iz područja kliničke psihijatrije. Učesnik je na brojnim kliničkim studijama u zemlji i inozemstvu. Bila ke predavač i ispitivač na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ispitivač na fakultetu Političkih nauka Sarajevo, te Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Član je Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Akademije nauka i umjetnosti BiH, član Svjetskog udruženja za Biološku psihijatriju, svjetskog udruženja Transakcione analize, Svjetske i Evropske Psihijatrijske Asocijacije, član udruženja Psihijatara Bosne i Hercegovine, član Udruženja za Biološku psihijatriju/psihofarmakologiju FBIH, te član Ljekarske/Liječničke komore BIH.

Dobitnik je Priznanja za doprinos u razvoju Psihijatrijske klinike Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu. Nosilac Plakete Komore Ljekarske Komore Kantona Sarajevo za aktivan i istrajan doprinos očuvanju zdravlja naroda i jačanju javnog i stručnog ugleda Komore Bosne i Hercegovine.

Tešanjska 4
061 134 559
Pretraži prema ključnim riječima: anksioznost, depresija, fisekovic, psihotični poremećaji, saida, sarajevo, stres

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Molimo vas da unesete ispravnu email adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Preporučujemo:
Istražujemo: