SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU PRIMARNOG NIVOA