TUZLA

Ordinacija.biz

LABORATORIJAORLPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPORODIČNA MEDICINASTOMATOLOGIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Alabajči Tuzla

436 pregleda
Naši zadovoljni pacijenti su oduvijek bila najbolja reclama,…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINALABORATORIJANERUOLOGIJAORLPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Medical Irac Tuzla

463 pregleda
U poliklinici Irac pružamo medicinske usluge te specijalističke…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINALABORATORIJANERUOLOGIJAORLPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Medical Irac Tuzla

463 pregleda
U poliklinici Irac pružamo medicinske usluge te specijalističke…
INFORMACIJE
LABORATORIJAORLPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPORODIČNA MEDICINASTOMATOLOGIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Alabajči Tuzla

436 pregleda
Naši zadovoljni pacijenti su oduvijek bila najbolja reclama,…
INFORMACIJE
LABORATORIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPORODIČNA MEDICINASTOMATOLOGIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Mediscan Tuzla

408 pregleda
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Mediscan je moderan dijagnostično-terapijski centar,…
INFORMACIJE
Nema dostupnih ustanova!
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAOFTAMOLOGIJAPOLIKLINIKASPECIJALISTIČKA AMBULANTATUZLA

Plava Poliklinika Tuzla

379 pregleda
Set različitih medicinskih pretraga koje se mogu obaviti…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINALABORATORIJANERUOLOGIJAORLPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Medical Irac Tuzla

463 pregleda
U poliklinici Irac pružamo medicinske usluge te specijalističke…
INFORMACIJE
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAOFTAMOLOGIJAPOLIKLINIKASPECIJALISTIČKA AMBULANTATUZLA

Plava Poliklinika Tuzla

379 pregleda
Set različitih medicinskih pretraga koje se mogu obaviti…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINALABORATORIJANERUOLOGIJAORLPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Medical Irac Tuzla

463 pregleda
U poliklinici Irac pružamo medicinske usluge te specijalističke…
INFORMACIJE
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAOFTAMOLOGIJAPOLIKLINIKASPECIJALISTIČKA AMBULANTATUZLA

Plava Poliklinika Tuzla

379 pregleda
Set različitih medicinskih pretraga koje se mogu obaviti…
INFORMACIJE
Nema rezultata.
LABORATORIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPORODIČNA MEDICINASTOMATOLOGIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Mediscan Tuzla

408 pregleda
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Mediscan je moderan dijagnostično-terapijski centar,…
INFORMACIJE
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAOFTAMOLOGIJAPOLIKLINIKASPECIJALISTIČKA AMBULANTATUZLA

Plava Poliklinika Tuzla

379 pregleda
Set različitih medicinskih pretraga koje se mogu obaviti…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINALABORATORIJANERUOLOGIJAORLPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Medical Irac Tuzla

463 pregleda
U poliklinici Irac pružamo medicinske usluge te specijalističke…
INFORMACIJE
LABORATORIJAORLPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPORODIČNA MEDICINASTOMATOLOGIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Alabajči Tuzla

436 pregleda
Naši zadovoljni pacijenti su oduvijek bila najbolja reclama,…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOINTERNA MEDICINALABORATORIJANERUOLOGIJAORLPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Medical Irac Tuzla

463 pregleda
U poliklinici Irac pružamo medicinske usluge te specijalističke…
INFORMACIJE
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAOFTAMOLOGIJAPOLIKLINIKASPECIJALISTIČKA AMBULANTATUZLA

Plava Poliklinika Tuzla

379 pregleda
Set različitih medicinskih pretraga koje se mogu obaviti…
INFORMACIJE
Nema dostupnih ustanova!
LABORATORIJAORLPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPORODIČNA MEDICINASTOMATOLOGIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Alabajči Tuzla

436 pregleda
Naši zadovoljni pacijenti su oduvijek bila najbolja reclama,…
INFORMACIJE
LABORATORIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPORODIČNA MEDICINASTOMATOLOGIJATUZLAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Mediscan Tuzla

408 pregleda
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Mediscan je moderan dijagnostično-terapijski centar,…
INFORMACIJE