ZENICA

Ordinacija.biz

DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAINTERNA MEDICINALABORATORIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPOLIKLINIKAZENICA

Poliklinika Dr. Šabić Zenica

313 pregleda
Poliklinika ”Dr. Šabić” je zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE
INTERNA MEDICINALABORATORIJAPOLIKLINIKARADIOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Epion

186 pregleda
Poliklinika Epion je privatna zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAZENICA

Proxima Zenica

158 pregleda
Privatna ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Proxima Zenica…
INFORMACIJE
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAINTERNA MEDICINALABORATORIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPOLIKLINIKAZENICA

Poliklinika Dr. Šabić Zenica

313 pregleda
Poliklinika ”Dr. Šabić” je zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAINTERNA MEDICINALABORATORIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPOLIKLINIKAZENICA

Poliklinika Dr. Šabić Zenica

313 pregleda
Poliklinika ”Dr. Šabić” je zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAINTERNA MEDICINALABORATORIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPOLIKLINIKAZENICA

Poliklinika Dr. Šabić Zenica

313 pregleda
Poliklinika ”Dr. Šabić” je zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
INTERNA MEDICINALABORATORIJAPOLIKLINIKARADIOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Epion

186 pregleda
Poliklinika Epion je privatna zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE
Nema rezultata.
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAINTERNA MEDICINALABORATORIJAORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPOLIKLINIKAZENICA

Poliklinika Dr. Šabić Zenica

313 pregleda
Poliklinika ”Dr. Šabić” je zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE
INTERNA MEDICINALABORATORIJAPOLIKLINIKARADIOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Epion

186 pregleda
Poliklinika Epion je privatna zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
LABORATORIJAZENICA

Prolab Zenica

306 pregleda
Prolab Sarajevo je lanac privatnih medicinsko-biokemijskih laboratorija u…
INFORMACIJE
INTERNA MEDICINALABORATORIJAPOLIKLINIKARADIOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Epion

186 pregleda
Poliklinika Epion je privatna zdravstvena ustanova koja je…
INFORMACIJE
Nema dostupnih ustanova!
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJAFIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJAGINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOHIRUGIJAKARDIOLOGIJALABORATORIJAORLORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJAPEDIJATRIJAPOLIKLINIKAPSIHIJATRIJAPSIHOLOGIJAULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKAZENICA

Poliklinika Sunce Zenica

397 pregleda
Poliklinika “ S U N C E ”…
INFORMACIJE